Start excursies natuurlijke begrazing Noordwaard

Sinds enkele weken wordt de Noordwaard begraasd door een kudde waterbuffels, Schotse Hooglanders en Konik paarden. Nu starten we met een serie publieksexcursies waarbij we u meenemen in de wereld van de Noordwaard. Waarom lopen al deze grazers hier? Wat doen ze met het landschap en hoe gaan ze om met al het water? Excursies vinden plaats op 22 en 25 mei en op 4 juni, zijn gratis toegankelijk en worden mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat.

Ruimte voor de rivier

De afgelopen jaren is de Noordwaard opnieuw ingericht in het kader van Ruimte voor de Rivier. Nu zijn we in een nieuwe fase beland. De graafmachines zijn vertrokken en het beheer is opgestart. Om doorstroming van rivierwater te garanderen dient de vegetatie kort te blijven. Binnen deze kaders krijgen natuur en mens volop de ruimte. Lokaal vindt maaibeheer plaats, elders worden grote grazers ingezet, zo ook in de natste delen. Gebr. Van Kessel B.V. heeft samen met partners FREE Nature en bureau Waardenburg deze uitdaging opgepakt.

Grote grazers in de Noordwaard

De grote grazers in de Noordwaard zijn niet alleen mooi om te zien, ze hebben ook een functie. Iedere diersoort draagt op zijn eigen manier bij aan de natuurlijke ontwikkeling van het gebied. De dieren leven jaarrond buiten, alleen tijdens hoogwater worden de dieren tijdelijk weggehaald. Ze leven in natuurlijke familiegroepen met zowel mannelijke als vrouwelijke dieren. Hoewel ze een natuurlijk leven leiden, geldt er voor diereigenaar FREE Nature weldegelijk een zorgplicht. Wilt u meer weten over de grote grazers in de Noordwaard, ga dan mee op één van onze excursies. Aanmelden

Excursie zijn gratis starten vanaf het kruispunt Braspenning/ Galeiweg. Aanvang zondag 22 mei; 10:00 uur, woensdag 25 mei; 19:00 uur en zaterdag 4 jun 16:00 uur. Aanmelden kan via noordwaard@freenature.nl onder vermelding van naam en aantal personen. De Noordwaard kan erg nat en modderig zijn, daarom raden goede stevige schoenen of laarzen aan. Het aantal deelnemers per excursie is beperkt, dus wees er op tijd bij!