Natuurlijke begrazing Noordwaard

In de Noordwaard gaan hoogwaterveilgheid, natuur en recreatie hand in hand. De hoofddoelstelling van het gebied is het afvoeren van hoog water van de omliggende rivieren. Zo kan de Noordwaard het niveau van de Merwede tot wel 30 centimeter verlagen en houden steden als Gorinchem en Werkendam droge voeten.Nu en in de toekomst. Naast veiligheid biedt dit ook kansen voor recreatie en natuur. In de Noordwaard liggen verschillende vaarroutes voor kano of sloep, ook mag u er vrij rondstruinen. Duizenden vogels profiteren van het aanwezige water. Om het gebied open te houden en doorstroming van het water te garanderen worden grote grazers ingezet. Zij zorgen voor een rijk moza´ek van hoger en lager opgaande planten en houden het gebied open.

De Noordwaard is eigendom van Rijkswaterstaat en wordt beheerd door Gebr. Van Kessel BV. FREE Nature is verantwoordelijk voor het begrazingsbeheer en Bureau Waardenburg verzorgt de ecologische begeleiding.


Koniks 

De Konik is een oud Pools paardenras dat afstamt van de laatste wilde paarden van oost Polen. Letterlijk vertaalt betekent het woord Konik `klein paardje.’ Als primitief ras zijn ze zelfredzaam wat betekent dat ze zonder veel verzorging in de Noordwaard kunnen overleven. In de natuur leven paarden in zogeheten harem-groepen. Die bestaan uit een leidhengst, leidmerrie en hun nakomelingen. Jonge hengsten vormen hun eigen groepen. De koniks zorgen voor kort afgegraasde graslanden en doordat ze ‘s winters o.a. boombast eten remmen ze bosopslag.

Waterbuffels 

Heel lang geleden, zo’n 126.00 jaar terug, waren er nog wilde waterbuffels in ons land. De huidige waterbuffels stammen af van dieren uit de Balkan waar ze gehouden worden als werkdier of voor de melk. Natuurlijke begrazing met waterbuffels isnieuw in Nederland. Vanwege hun dikke huid liggen ze ‘s zomers vaak in het water om af te koelen, maar ze kunnen ook goed tegen onze winters. Waterbuffels zijn niet gevaarlijk, maar wel erg nieuwsgierig. Daarom wordt geadviseerd voldoende afstand te houden. Waterbuffels eten bij voorkeur riet.

Schotse Hooglanders

De Schotse Hooglander is een echte grazer die leeft in familiegroepen. In de Noordwaard kan je deze families tegenkomen. Als herkauwer zijn ze goed in staat om ruig, natuurlijk voedsel te verteren . Hierbij eten ze niet alleen gras, maar juist in het najaar en de winter volop ruigtekruiden als brandnetels, takken en twijgen. De wilg is favoriet in de winter. Zo heeft iedere soort grazer zijn eigen manier van eten en draagt iedere diersoort op zijn eigen manier bij aan het beheer van de Noordwaard; zowel voor de hoogwaterveiligheid als natuurontwikkeling.