Bedrijven en particulieren sponsoren natuurgebied Kuipersveer

Ma. 28 – 03 - 2016

Kuipersveer is als natuurgebied onderdeel van de noordrand van de Hoeksche Waard. Hier langs de zoetwatergetijderivier de Oude Maas is bijzondere natuur te vinden. Met een historie vervlochten met de suikerfabriek van Puttershoek, leek met de sluiting van de suikerfabriek leek ook voor dit pareltje het doek te vallen. Een eerder oproep tot sponsring heeft tot veel positieve reactie geleid Met hulp van bedrijven en andere sympathisanten lijkt het tij te worden gekeerd!

Grenzend aan de voormalige suikerfabriek, ligt aan de oever van de Oude Maas het natuurgebied Kuipersveer. Het gebied is ca. 8 hectare groot en oorspronkelijk buitendijks zoetwatergetijdengebied. Later is hier de tarra opgeslagen, de grond die vrijkomt bij het spoelen van de bieten. Hierna heeft de natuur er weer bezit van genomen. Sinds 1999 wordt dit natuurgebied met behulp van grote grazers beheerd. Onder invloed van die begrazing heeft het zich ontwikkeld tot een structuurrijke begroeiing met ruimte voor tal van soorten. Het gebied staat lokaal bekend om zijn diversiteit en hoeveelheid watervogels, vlinders en libellen.

Na het terugtrekken van de financierder Suiker Unie een aantal jaar geleden, als gevolg van de sluiting van de suikerfabriek, leek ook het doek te vallen voor het natuurgebied. Het beheer kost immers geld. FREE nature en Hoekschewaards Landschap willen het gebied blijven beheren en veilig stellen voor de toekomst, daarom is gezamenlijk een sponsoractie in het leven geroepen. Zie ook bericht van juni 2015. En met succes! Diverse bedrijven uit de regio bleken begaan met dit natuurgebied. Schotgroep BV (www.schotgroep.nl ), KRW milieu (www.krwmilieu.nl )en Sterkliniek Dierenartsen Stroowaert (www.dierenartshoekschewaard.nl ) zijn de hoofdsponsoren. Daarnaast zijn er allerlei omwonenden en andere particulieren die dit gebied een warm hart toedragen, zij doneren een bedrag en worden hiermee ‘Vriend van Kuipersveer’. Maar we zijn er nog niet, het beheer is nog niet kostendekkend! Ook sponsoren? Klik hier!