Resultaten enquête wildernisvlees

Ma. 29 – 02 - 2016

Voor de meeste gebieden waar grote grazers rondlopen geldt een zorgplicht voor het individuele dier. Dit betekend dat wanneer er zowel mannelijke als vrouwelijke dieren aanwezig zijn, de populatie grazers groeit, er populatiebeheer plaatsvindt. Vlees van deze overtallig dieren verkoopt FREE Nature onder de naam wildernisvlees. Voor de tweede keer hield FREE Nature een enquête onder bestaande en potentiele klanten. Waar bestaande klanten ons vlees goed weten te waarderen, leven er onder potentiele klanten nog wel wat vragen.

Wildernisvlees komt gegarandeerd van dieren die hun hele leven in natuurgebieden hebben gelopen, nooit op stal hebben gestaan en bijvoorbeeld nooit medicatie hebben ontvangen. Wildernisvlees komt van dieren uit gebieden waar natuurontwikkeling op de eerste plaats staat. Vanuit dit oogpunt gezien is wildernisvlees een bijproduct van natuurontwikkeling. Aan de andere kant zorgt de verkoop van vlees ervoor dat het beheer van natuurgebieden betaalbaar blijft.

Bestaande klanten kiezen over het algemeen bewust voor wildernisvlees. Als schoon en eerlijk product zien ze dit vooral als vervanger voor het dagelijkse vlees uit de supermarkt. Bestaande klanten geven duidelijk aan het vlees niet als een seizoensproduct te zien, hoewel de verkoopcijfers dit tegen spreken. Van de verkoop vindt meer dan 60% plaats in de periode september t/m december. Klanten zijn ook best bereid iets meer voor het vlees te betalen dan de reguliere prijs. Een prijspeil vergelijkbaar met biologisch vlees lijkt reëel. Bestaande klanten zijn gemiddeld van iets oudere leeftijd (ouder dan 45 jaar). Voor FREE Nature levert dit een interessant onderzoeksvraag op; hoe kunnen wij ook de jongere bewuste klant bereiken?


Bestaande klanten zijn bekend met het wildernisvlees en het werk van FREE Nature, je ziet dat ze tevreden zijn over de transparantie van het product. Een deel ervaart de naam wildernisvlees zelfs als keurmerk. Voor potentiele klanten ligt dit duidelijk anders. Een groot deel van hen geeft aan dat de toevoeging van een bekend keurmerk voor hen zeker een meerwaarde zou hebben en hen over de streep kan trekken. Voor FREE Nature is het de vraag of het loont om hierin te investeren, of om juist te investeren in de zichtbaarheid van het werk van FREE Nature zodat de behoefte aan een keurmerk afneemt.

Ook de bereikbaarheid van het wildernisvlees speelt een rol bij potentiele klanten. Nu is het zo dat wildernisvlees wordt besteld en afgehaald in een bezoekerscentrum of andere locatie in de omgeving van een natuurgebied. Voor potentiele klanten zou het een stuk aantrekkelijker zijn wanneer het product bijvoorbeeld via de supermarkt verkrijgbaar zou zijn. Voor bestaande klanten is dit minder belangrijk. Of er een relatie is met leeftijd is onduidelijk. Mogelijk is het zo dat de jongere potentiele klant een drukker leven heeft; druk bezig is met het maken van carrière als twintiger of juist een druk jong gezin heeft (als twintiger of dertiger).


Het is voor FREE Nature niet de bedoeling de productie van het wildernisvlees te vergroten. Ontwikkeling van natuurgebieden blijft centraal staan, met daarin natuurlijke begrazing als natuurlijk proces. Wel kijken we constant hoe we een eerlijke prijs voor het vlees kunnen krijgen om op die manier het beheer van natuurgebieden betaalbaar te houden.

Onder de inzenders van de enquête zouden twee pakketten wildernisvlees worden verloot. Deze pakketten zijn gegaan naar R. van Heezik (afhaalpunt de Bilt) en Hans Rutten (Afhaalpunt Oud-Beijerland).