Winterbegrazing op Brabantse heide goed voor Galloway en natuur

Ma. 15 – 02 - 2016

Droge heidelandschappen vormen een ideaal winterhabitat voor grote grazers als Galloway-runderen. Sinds december graast er een kleine kudde op de Neterselsche heide. De dieren hier zijn nog steeds in topconditie terwijl ze juist nu hier hun bijdrage leveren door bosopslag te snoeien en terug te zetten.


Door versnippering van natuurgebieden is natuurlijke trek tussen natte laaggelegen gebieden en hoger gelegen zandgronden niet meer mogelijk. Omdat grote delen van de veenlandschappen rondom het Naardermeer ’s winters der mate nat zijn voor grote grazers om te kunnen overleven, verhuist een deel van de kudde naar hogere gelegen heidegronden. Zo ook naar de Neterselsche heide in Brabant.

Op 17 december 2015 zijn er 14 Galloways (4 stieren, 4 koeien, 2 pinkstiertjes en 4 kalveren) vanuit het Naardermeer (Noord-Holland) naar de Neterselsche heide (Noord-Brabant) gebracht. Het begrazingsgebied is hier 180 ha groot en in eigendom bij het Brabantslandschap. Het gebied bestaat uit (natte) heidevelden; grote delen van het gebied zijn begroeid met pijpenstrootje.

Begin februari is de kudde Galloways in een goede conditie. Wel zit er verschil tussen de dieren onderling. De jonge stieren waren in de minste conditie, wat wel logisch is want die moeten nog het meest groeien. Opvallend was de goede conditie van de (oude) vrouwelijke dieren. Ondanks dat ze een zogend kalf hebben (en kleine op komst), zijn zij nog in topconditie. Opvallend is dat de runderen vrijwel nergens aan de volop aanwezige pijpenstrootjes gegeten hebben. Wel is veel gegeten van de sappige groene planten in de sloot(kanten). Ook de bosopslag wordt gesnoeid en teruggezet, iets waar de lokale beheerder erg blij van wordt. 

Dat de dieren nog in zo’n goede conditie zijn komt o.a. door de zeer zachte winter tot nog toe. Ook is bekend dat het dieren helpt om op de heide aan bepaalde mineralen en voedingsstoffen te komen die de dieren in het veenlandschap rondom het Naardermeer niet vinden. Wanneer deze winter geen gekke sprongen meer maakt zullen de dieren eind maart weer vertrekken, zodat ze vr 1 april weer terug zijn in het Naardermeer.

Foto’s copyright www.wildernisfoto.nl