FREE Nature in vakblad natuur bos & landschap

Grote grazers als natuurlijk onderdeel van levensgemeenschappen

di. 1 – 12 - 2015

In navolging van eerdere FREE artikelen over de effecten van 25 jaar de-domesticatie en de zin van doelloze natuur schreef FREE’er Fokko Erhart een stuk over grote grazers als onderdeel van de natuur. Het artikel inspireert lezers om verder te denken dan doeltypen en grazers als beheermaatregelen om dieren te zien als integraal onderdeel van onze natuurgebieden. 

Grote grazers in natuurgebieden zijn inmiddels een vertrouwd verschijnsel. Meestal wordt er per gebied slechts één soort grazer ingezet als beheermaatregel of als bestrijdingsmiddel tegen ongewenste soorten. Vanuit kennis over grazers die van nature sinds de laatste ijstijd in Nederland voorkwamen, zouden we ook eens kunnen proberen om juist meer variatie aan te brengen in begrazing. Welke eerste praktische stappen zijn er te overwegen? Wat kan dit betekenen voor het publiek?

Download hier het gehele artikel