Grotere diversiteit mestkevers in konik mest

Ma. 20 – 07 - 2015

Een inventarisatie van mestkevers afgelopen mei en juni op natuurgebied de Landtong Rozenburg toont een grotere diversiteit aan soorten mestkevers op paardenmest t.o.v. runderen. Niet alleen werden er gemiddeld meer soorten waargenomen op paardenmest, ook de aantallen kevers lagen hoger. De hoogste aantallen kevers werden waargenomen in de 2de en 3de week na het mesten, daarna nam het aantal soorten weer af.

Binnen de kuddes van FREE Nature worden de grote grazers niet preventief behandeld tegen onder andere maag- en darmwormen. Door hun natuurlijke leefwijze bouwen de dieren hier een natuurlijke weerstand tegen op. Hierdoor is de mest vrij van medicatie en vormt een ideaal leefmilieu voor tal van insecten, waaronder mestkevers. Op hun beurt vormen zij weer een voedselbron voor tal van vogels.

Door hun uitstekende reukvermogen weten mestkevers een verse hoop mest meestal snel te vinden. Deze gebruiken ze als voedselbron en om hun eieren in af te zetten. Na 1 a 2 weken na het mesten is de diversiteit het hoogst. Hoewel  bij zowel de Schotse Hooglanders als bij de konik min of meer dezelfde soorten zijn waargenomen, valt op dat gemiddeld genomen een mesthoop van een konik meer soorten en aantallen kevers bevat. Mogelijke verklaringen hiervoor kunnen zijn dat de runderen in deze periode veel vochtigere koeienflatsen produceerden, maar ook dat er veel meer slecht verteerde voedselresten in paardenmest achterblijft.

Binnen de mesthopen van de koniks vormen de latrines een aparte groep. Verschillende hengsten hebben de neiging om hun mest bovenop dat van andere hengsten te leggen om zodoende via hun geur hun dominantie te tonen. Waar andere mesthopen binnen enkele weken vergaan, kunnen deze hengstenlatrines langdurig voortbestaan door constante toevoer van nieuwe mest,, Met name in de middelste lagen van deze latrines leven veel kevers en zijn de aantallen het hoogst.

Verschillende soorten mestkevers profiteren ook van verschillende soorten mest. Zo bleek de Zwervende mestkever (Aphodius prodromus) het meest talrijk in paardenmest, terwijl de Roodschildmestkever (Aphodius fimetarius) het meest talrijk is in rundermest.

Foto en afbeelding: Manon Willemstein (Helicon)