Eurosite presenteert richtlijnen communicatie beheer wildernis

Ma. 20 – 04 – 2015

In september 2014 organiseerde Eurosite i.s.m. FREE Nature en Staatsbosbeheer een workshop over `Living with Wilderness.’ Als resultaat hiervan presenteert Eurosite nu een document met richtlijnen over de communicatie van het beheer van wildernis gebieden in Europa. Een van de belangrijkste onderdelen hiervan is hoe samen te leven met grote herbi- en carnivoren.

Het verwilderen van natuurgebieden en daarmee de terugkeer van bepaalde diersoorten is een relatief nieuwe strategie in het Europese natuurbeheer, welke ons voor grote uitdagingen stelt. Zo liggen conflicten tussen mens en dier op de loer. Maar als we hier goed mee om gaan is er ook een wereld te winnen, waar niet alleen de natuur, maar ook de mens zelf profijt van heeft.

Klik hier toon HTML-versie van het document voor het document Eurosite Guidelines - Communicating wilderness management techniques