Begrazingsgebied Oranjezon uitgebreid

wo. 4 - 03 - 2015

In februari is hard gewerkt door het Zeeuwse Landschap om het begrazingsgebied van de koniks uit te breiden. Er is een nieuw raster geplaatst en toegangshekken zijn verplaatst. Er zijn ca 25 ha duinstruwelen en duingraslanden toegevoegd en de grens loopt nu tot aan de zeereep. Het totale begrazingsgebied bedraagt nu ca 100 ha. Met vereende krachten van FREE nature en het Zeeuwse Landschap is het oude, landschap ontsierende raster verwijderd. De koniks hebben inmiddels het nieuwe gebied verkend en begrazen de vervilte duingraslandjes. Dit zal de structuur en soortensamenstelling van de graslanden verbeteren, duinviooltjes bijvoorbeeld zullen hier naar verwachting van profiteren.

Samen met damherten, reŽen en konijnen zorgen de koniks voor een gevarieerd duinlandschap. Soorten als parnassia, moeraswespenorchis, boomleeuwerik en nachtegaal voelen zich er thuis. Kom er ook genieten en kijk op www.hetzeeuwselandschap.nl voor de wandelroutes.