Grazers Naardermeer trekken naar hogere gronden

Ma. 8 december 2014

Onlangs is een groep van 11 Galloways van het Naardermeer tijdelijk verhuisd naar het Gooise Natuurreservaat. Van nature zouden grote grazers als wild levend rund ’s winters wegtrekken van de natte graslanden richting de drogere zandgronden. Omdat dit hier niet mogelijk is helpt de beheerder ze een handje en bootst zo het natuurlijke trekgedrag van de dieren na. Komend voorjaar keren de dieren weer terug richting het Naardermeer.

Onder natuurlijke omstandigheden trekken grote grazers over de seizoenen tussen verschillende leefgebieden. Voedselrijke graslanden, zoals die rondom het Naardermeer zijn in het groeiseizoen, de zomer, zeer aantrekkelijk. Ze vinden hier dan volop vers eiwitrijk gras. ’s Winters staan de laagste gelegen graslanden plasdras en dwingen ze de dieren om weg te trekken. Doordat veel natuurgebieden in Nederland zijn ingerasterd helpt de beheerder de dieren een handje.

’s Winters trekken de dieren van nature richting de hogere zandgronden. Onder andere het Goois Natuur reservaat biedt deze mogelijkheid. Een groep van 11 Galloways graast tot en met begin april op zo’n 80 hectare bos- en heidelandschap. Onderzoek uit het verleden heeft al aangetoond dat dit ook de conditie van de dieren zelf bevordert. Doordat ze hier andere voedselbronnen aanspreken bevordert dit hun totale mineralen huishouding.

Behalve naar het Goois Natuurreservaat gaat er binnenkort nog een groep van 9 dieren richting de Regte heide in Brabant. Een groep van 10 dieren brengt de winter door in het Drents Friese Wold.