2014 juli - september

Klissen, jaarlijks terugkerende vragen
29 september 2014

Het is weer najaar en dus zit de vacht van grote grazers weer vol met klissen. Hoewel de dieren hier zelf geen hinder van ondervinden, krijgen we hier toch ieder jaar weer vragen over.
Lees meer...


Stier in de Klompenwaard hersteld
23 september 2014

Eind juni liep één van de zes Stieren in de Klompenwaard mank, waardoor hij niet meer in staat was om de kudde te volgen. Het dier is volledig op eigen kracht hersteld van zijn blessure!
Lees meer...


Herfsttijlloos tussen Koniks Grensmaas
3 september 2014

Aan de Belgische kant van de Grensmaas bloeien momenteel minimaal 100 bloemen van de zeldzame herfsttijlloos. Door zijn giftigheid heeft hij hier een plekje weten te veroveren.
Lees meer...


Manen koniks verspreiden agrimonie
1 september 2014

Grote grazers verspreiden tal van zaden, zo ook die van de agrimonie. Nadat de bloem is uitgebloeid vallen de kelkbladen van de zaaddoos af en vormen kransen van botselharen haken voor de vruchtverspreidingen.
Lees meer...


Opening uniek Wisentenpad voor wandelaars
29 augustus 2014

Op vrijdag 29 augustus wordt het Wisentenpad in de duinen van Zuid-Kennemerland officieel geopend. Vanaf 30 augustus is publiek dagelijks welkom tussen 10.00 en 17.00 uur.
Lees meer...


Ruimte voor water ook goed voor de natuur Vechterweerd
18 augustus 2014

In de Vechterweerd (Dalfsen, Ov.) is dit voorjaar een laagte gegraven om bij hoge waterstanden extra rivierwater af te voeren. Voor de natuur in dit natuurgebied van drinkwaterbedrijf Vitens ontstaan zo nieuwe kansen.
Lees meer...


Spontane publieksactie voor een schone Stadswaard
4 augustus 2014

"Stop met klagen en kom helpen opruimen", zo luidt de eenvoudige oproep van Damiaan Messing op zijn website actieschonewaal.nl. Met succes.
Lees meer...


Jaarrond begrazing en inscharing vee vergeleken
8 juli 2014

Jaarrond begrazen met runderen in een sociale kudde en inscharing van vee in de zomer geeft verschillen in de structuur in de begroeiing
Lees meer...


Bronstige stieren en hun kuilen
7 juli 2014

De komende weken breekt de stierenbronst weer aan. Iets wat ook zijn invloed heeft op het landschap. Verse stierenkuilen hebben een grote aantrekkingskracht op tal van pionierssoorten.
Lees meer...


Zonovergoten en druk bezochte vrijwilligersdag in de Oostvaardersplassen
4 juli 2014

Ruim zestig mensen uit het hele land genoten van de kuddes en het stralende weer in de Oostvaardersplassen. Samen werken aan natuur op eigen benen is een feest!
Lees meer...


Kraansvlak blij met tweede generatie wisentkalf
4 juli 2014

Eind juni is het eerste wisentkalfje van 2014 geboren in de wisentkudde in het Kraansvlak. Moeder en kind maken het goed en maken volop deel uit van de kudde.
Lees meer...


meer nieuws