Workshop gebiedsontwikkeling vrijwilligers Federatie Broekpolder

Wo. 21 – 05 – 2014

Al 25 jaar ontwikkeld de Gelderse Poort zich tot een prachtig natuurgebied waar niet alleen de natuur zelf, maar ook de lokale gemeenschap van profiteert. Een proces waar burgerinitiatief de Federatie Broekpolder nog maar enkele jaren mee bezig is. Op zaterdag 17 mei vertrok een groep van 35 vrijwilligers met de bus naar de Millingerwaard om te zien wat 25 jaar werk hier heeft opgeleverd. Een workshop die financieel mede werd mogelijk gemaakt door Groen en Doen.

Sinds 2006 zet de Federatie Broekpolder zich in voor de duurzame ontwikkeling van recreatie- en natuurgebied de Broekpolder. In eerste instantie met veel lobby werk en het maken van plannen, vanaf 2012 zijn de eerste uitvoeringsprojecten van start gegaan.

In 1991 werden op een stuk land van slechts 15 hectare de eerste koniks losgelaten in de Millingerwaard. Nu in 2014 is de gehele Gelderse Poort zo’n 1200 hectare groot, De Millingerwaard neemt ruim 300 hectare voor haar rekening. FREE beheerder Fokko Erhart nam de groep mee met een reis door de tijd. Succesfactoren voor gebiedsontwikkeling hier waren o.a. de samenwerking met de boeren die door ruilverkaveling beter en efficiŽnter konden werken, kleiwinning waardoor oude rivierbeddingen en kleiputten weer bloot kwamen te liggen en de aanwezigheid van grazers als galloway, konik en bever. Ook de relatie met omwonende speelde een belangrijke rol. Waar gebiedsontwikkeling in de Gelderse Poort aan de ene kant een handje vol banen heeft gekost, met name in de agrarische sector, leverde dit aan de andere kant veel meer banen op, o.a. in de horeca. Jaarlijkse is een omzet van zo’n 6,3 miljoen euro direct te linken aan de natuurontwikkeling n de Gelderse Poort. En gebiedontwikkeling is nog niet klaar.

Na een ochtend deel binnen en ’s middags een buitenexcursie door het gebied keerden de deelnemers van de Federatie Broekpolder vol nieuwe indrukken en kennis weer naar huis. Kennis die ze meenemen om als burgerinitiatief hun eigen Broekpolder de komende jaren verder te ontwikkeling met zowel baten voor mens als natuur. De Federatie Broekpolder is een organisatie die geheel uit vrijwilligers bestaat. De workshop is financieel mede mogelijk gemaakt door Groen en Doen, een programma van het ministerie van EZ om vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en ‘groen in de stad’ te ontwikkelen en te stimuleren.