FREE Nature bij NABU workshop over risico beheer begrazingsprojecten

di. 15 – 04 - 2014

Op 11 en 12 april organiseerde de Duitse Natuurbeschermingsorganisatie NABU een workshop over risico management bij begrazingsprojecten. Aanleiding was het tragische verdrinken van enkele heckrunderen en koniks in de zomers van 2013 tijdens het hoogwater in de Duitse Elbe rivier. FREE Nature deelde ervaringen uit Nederland. Samen met afgevaardigden van Natural England werd een blik van buitenaf gegeven.

Net als in Nederland vindt je ook in Duitsland meerdere begrazingsprojecten, ook onder de vlag van de NABU. Vanuit het gehele land waren beheerders aanwezig om samen de bestaande noodplannen tegen het licht te houden.

Ten opzichte van Nederland zijn de regels in Duitsland een stuk strikter. Zo dienen dieren in Duitsland dagelijks gezien te worden door de beheerder en is er een veelheid aan regels omtrent transport en dierwelzijn. Regels die in eerste instantie gemaakt zijn voor dieren in de intensieve veehouderij, maar dus ook van toepassing zijn op grazers in natuurgebieden. Regels die bovendien nog eens per bondsstaat kunnen verschillen. Een mogelijkheid tot ontheffing om kalveren of veulens in grotere natuurgebied pas later te oormerken of chippen bestaat (nog) niet in Duitsland.

Vanuit Nederland werd o.a. gewezen op de voordelen van het werken met sociale kuddes inclusief ervaren leiddieren die alles al eens hebben meegemaakt. Ook de omgang met hoogwater langs onze rivieren sprak erg aan. Het Engelse systeem waarbij in eerste instantie van bepaalde vrijheden voor dieren wordt uitgegaan i.p.v. wettelijke verplichtingen is een mooi voorbeeld hoe regels beter bij de praktijk kunnen aansluiten, maar misschien minder toepasbaar op de huidige Duitse situatie.

De komende periode gaan medewerkers van de NABU alle input verwerken en in gesprek met veterinairen en beleidsmakers om te zien waar meer ruimte zit om regels en protocollen beter aan te laten sluiten bij de praktijk van natuurlijke begrazing en verwildering.