Ondanks milde winter minder grazers

Ma. 17 – 03 - 2014

Van een echte winter was de afgelopen maanden nauwelijks sprake. Discussies over bijvoeren zijn er dan ook nauwelijks geweest. En hoewel er in de gebieden waar FREE Nature actief is voldoende voedsel aanwezig was, is het aantal grazers toch afgenomen. Dit komt onder andere door de strenge winter van 2012/2013.

In de gebieden waar FREE Nature actief is geldt een zorgplicht voor het individuele dier. Voor iedere winter wordt per gebied een planning gemaakt hoeveel dieren er kunnen overleven. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de ervaringen van de afgelopen jaren. De afgelopen jaren heeft iedere winter wel een goede vorst periode gehad. De winter van 2012/2013 duurde erg lang met (nacht)vorst tot aan begin april. In diverse gebieden was bijvoeren van de dieren noodzakelijk. Omdat bijvoeren het natuurlijk gedrag verstoort doet FREE Nature dat liever niet. Daarom is voor o.a. de gebieden langs de Waal besloten om de omvang van de kuddes te verkleinen. De gemaakte planningen zijn in de loop van het najaar en de winter gerealiseerd. Op een enkele uitzondering na, zijn alle vangacties en verplaatsingen inmiddels uitgevoerd. Zo is bijvoorbeeld de dichtheid aan grazers in de Gelderse Poort en de Beuningse Uiterwaarden flink omlaag gegaan. Overtollige dieren worden verplaatst naar andere gebieden, ook in het buitenland. Als daar te weinig mogelijkheden zijn worden de dieren geslacht en verkocht als Wildernisvlees.

Binnen FREE Nature is de afgelopen jaren al sprake van een lichte afname van het aantal koniks. Opvallend is dat voor het eerst ook de aantallen runderen zijn afgenomen. Dit terwijl de hoeveelheid gebieden en begraasbaar oppervlakte zo goed als gelijk is gebleven. Schommelingen in populaties zijn op zich een natuurlijk fenomeen. Een serie jaren met extreme winters of extreem droge periodes leidt bij onbeheerde populatie tot een afname, terwijl een serie gunstige jaren ervoor zorgt dat populaties groeien. Dit fenomeen wordt nu gesimuleerd door de beheerder. De druk op houtige planten is daarmee deze winter een stuk minder dan gedurende de afgelopen, strengere winters. Schommelingen in populaties grazers zorgen ervoor dat bepaalde soorten net even uit de grip van de hongerige monden van grazers kunnen ontsnappen, lang genoeg om verder te groeien buiten hun bereik.