De Ruigte Broekpolder flink vergroot

Wo. 12 – 03 - 2014

Op dinsdag 11 maart was het eindelijk zover. Samen met een grote groep vrijwilligers van de Federatie Broekpolder is het leefgebied van de Schotse Hooglanders vergroot van 40 naar maar liefst 140 hectare. Hiermee wint de Broekpolder niet alleen aan natuurlijkheid maar ook aan belevingswaarde.

Al vanaf de start van de begrazing eind 2012 stond in de planning dat het gebied na ongeveer een jaar zou worden vergroot. Vrijwilligers van de Federatie Broekpolder zijn op 11 maart druk bezig geweest met het weg halen van het tussenraster wat het oude van het nieuwe leefgebied scheidde. Na ongeveer 4 uur hard werken waren alle draden weg. De palen staan er nog en worden binnenkort verwijderd. ’s Ochtends vroeg op 12 maart werden de dieren voor het eerst in hun nieuwe leefgebied waargenomen.

Natuurlijke begrazing is één van de drie pijlers onder het beheer van de Broekpolder. Samen met vernatting en bosomvorming leidt begrazing tot een gevarieerd en structuurrijk landschap. Op 6 meter boven NAP en liefst 12 meter hoger dan de naastgelegen Aalkeetbuitenpolder lag de Broekpolder altijd hoog en droog. Maar sinds ruim een jaar wordt water langer vastgehouden. Van de bossen die in de jaren ’60 en ’70 zijn aangeplant is inmiddels een deel omgevormd. Uiteindelijke doel is een gevarieerd landschap waar naast tal van wilde planten en dieren ook mensen zich thuis voelen.