Jaarverslag Kuipersveer 2013

Vr. 28 – 02 - 2014

Aan de noordkant van de Hoeksche Waard ligt aan de oever van de Oude Maas het gebied Kuipersveer. FREE Nature beheert dit gebied sinds 1999 in opdracht van de Suikerunie en heeft zo met de loop der jaren het gebied langzaam zien veranderen. Dit verslag geeft een overzicht van de ontwikkelingen uit 2013. Bijzonder dit jaar waren o.a. het 2de broedpaar dodaars in het gebied (en enige paren in de Hoekse Waard), de zwarte heidelibel en de fraaie wespspin, beide nieuw voor het gebied.

Het gebied grenst aan de uit bedrijf genomen suikerfabriek en is deels eigendom van Suiker Unie en deels door Suiker Unie gepacht van Domeinen. In opdracht van Suiker Unie verzorgt FREE Nature sinds 1999 het beheer van dit natuurgebied met grote grazers (Schotse Hooglanders). Oorspronkelijk is gestart op 6,5 ha, in 2005 is het begrazingsgebied richting fabrieksterrein uitgebreid met ca 2,5 ha. Kuipersveer is nu ca. 9 ha groot en oorspronkelijk buitendijks zoetwatergetijdengebied. Later is hier de tarra opgeslagen, de grond die vrijkomt bij het spoelen van de bieten. Nadat het terrein vol was heeft de natuur er weer bezit van genomen.

Sinds september 2013 pacht Suiker Unie het noordelijk deel niet meer. Wegens sluiting suikerfabriek en beoogde verkoop van de gronden is de pacht opgezegd. FREE nature heeft het Hoekschewaards Landschap benaderd als potentiŽle nieuwe pachter. Ten tijde van dit schrijven is dit nog niet formeel geregeld, de intentie is er in elk geval wel. 2013 was ook het laatste jaar van het opdrachtgeverschap van Suiker Unie en de samenwerking met FREE nature op Kuipersveer.

FREE Nature bedankt de Suikerunie graag hartelijk voor de fijne samenwerking gedurende de afgelopen 15 jaar.

Download hier het hele verslag