Kleine hoogwatergolf geeft mooie beelden

 14 november 2013

Deze week passeerde in zowel de Maas als in het stroomgebied van de Rijn een kleine hoogwatergolf. Voor de grazers van FREE nature geen enkel probleem.

De aanblik van de ondergelopen uiterwaarden in het herfstlicht gaf prachtige beelden. In de Loowaard maakte beheerder Fokko Erhart deze foto's van de ochtendmist boven de ondergelopen uiterwaarden. Het hoge water kwam vroeg dit winterseizoen, maar het peil bleef binnen de perken. Nergens hoefden grazers uit de gebieden te worden gehaald.


Veel uiterwaarden worden heringericht in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier. Zomerkades worden verlaagd en er worden laagtes en nevengeulen gegraven. De rivierdynamiek neemt toe en dat zal in de meeste uiterwaarden tot een meer gevarieerde natuur leiden. Grote grazers krijgen vaker met opkomend water te maken, ook al bij lagere waterstanden. Bij inrichting van uiterwaarden houdt men rekening met de aanleg van hoogwatervluchtplaatsen voor de dieren. Het is van belang dat dieren de hoogwatervluchtplaatsen weten te vinden. FREE Nature zorgt dat er oudere, ervaren dieren in de kuddes aanwezig zijn. Zij geven hun gebiedskennis door aan de volgende generatie. Zo zijn de dieren echt onderdeel van de natuurgebieden en hebben ze zelf het gebied in hun kop.

Foto's: Fokko Erhart, www.wildernisfoto.nl