Geldersche Koniks verrijken Bulgaarse Wildernis

Vr. 4 – 10 - 2013

Op vrijdag 4 oktober verhuizen er 30 Koniks van FREE Nature, vanuit de Ooijpolder bij Nijmegen, naar de Oostelijke Rodopen in Bulgarije. Doordat de kudde koniks in Nederlandse natuurgebieden jaarlijks met ongeveer 25% groeit, is er besloten om een deel van de dieren naar nieuwe natuurontwikkelingsgebieden te verplaatsen.

Dit transport is onderdeel van project NEW Thracian Gold, om de prachtige natuur in Bulgarije te behouden. Nederlandse ervaringen leren dat de koniks, samen met runderen, een sleutelrol in het ecosysteem vervullen. Als gevolg van hun aanwezigheid komen bloemen tot bloei. Bloemen die als voedsel dienen voor insecten en insecten die weer als voedsel dienen voor vogels. Natuurlijke begrazing draagt zo n hoge mate bij aan rijke landschappen.

Bulgaarse rijkdom

Bulgarije, en dan met name de Oostelijke Rodopen, kent een zeer rijke natuur. Er komen veel verschillende soorten voor en ook nog eens in hoge aantallen. Het ene beestje of plantje dient weer als voedsel voor de ander en zo zorgen ze er met elkaar voor dat er veel te zien en te beleven valt.

Dit geld ook voor de Hollandse koniks. Aan de ene kant houden ze het gras kort en knabbelen ze in tijden van schaarste aan bomen en struiken. Op hun beurt kunnen ze weer gegeten worden door de wolf, die van nature in Bulgarije voorkomt. Als een paard dood gaat, dan wordt het kadaver aangeboden aan de aanwezig vale gieren.

Hollandse overvloed

De paarden in de Ooijpolder gaan weg om te voorkomen dat er komende winter bijgevoerd moet worden. Elk natuurgebied heeft zijn eigen draagkracht. Komen er meer dieren te lopen, dan is de kans groot dat er dieren van de honger dood gaan. Dat is niet wenselijk. Er blijven dan nog twee mogelijkheden over: Bijvoeren, dat hoge kosten met zich mee, of weg halen en verplaatsen, wat nieuwe kansen biedt voor natuurontwikkeling elders in Europa!

Het tweede transport

Het is niet de eerste keer dat er een groep paarden naar Bulgarije gaat. In september 2011 verhuisde er een eerste groep koniks vanuit de Millingerwaard naar dezelfde streek. De groep van 12 die destijds gebracht is, heeft zich inmiddels uitgebreid tot 17 dieren. Als gevolg van de positieve ervaringen met het eerste transport, is er nu voor gekozen om een tweede groep daar naar toe te brengen.