Ruig de winter in

16 september 2013

In de gebieden waar de grazers van FREE Nature leven is het in deze tijd van het jaar een feestelijke bende. Verdorrende kruiden hebben rijpe zaden en de grazers verdwijnen bijna in de ruige begroei´ng. Dankzij de overvloed aan zaden en bessen kunnen dieren zich opmaken voor de naderende winter.

Waar niet gemaaid of intensief beweid wordt, kunnen planten bloeien en zaden vormen. De meeste planten zijn nu uitgebloeid. Late guldenroede staat nog in bloei en biedt laatkomers nectar. Runderen laten deze voor hen onsmakelijke plant links liggen. De meeste planten hebben al volop zaden gevormd, zoals de Wilde peen. Zaden vol kostbare plantaardige olie, voer voor kneuen en putters.

 

In gebieden met jaarrond begrazing is ook ruimte voor ontwikkeling van struiken. Doornstruiken als meidoorn, sleedoorn en hondsroos floreren en hebben nu rijpe bessen voor bijvoorbeeld doortrekkende lijsterachtigen. De ruige begroeiing biedt dieren schuilgelegenheid voor de winter: insecten, maar ook bijvoorbeeld de egel. De grote grazers zelf bouwen nu een vetlaag op als voorraad voor de komende winter. Al grazend verspreiden ze via hun vacht en hun darmkanaal zaden.

Cultuurgraslanden (foto rechts) zijn allemaal kortgegraasd of -gemaaid. 'Kort de winter in' is het devies. Dat staat misschien wel netjes, maar in een kort kaal grasland is voedsel noch dekking te vinden voor dieren, uitgezonderd grazende ganzen. Waar de natuur meer de ruimte krijgt, ontstaan grotere verschillen tussen de seizoenen (foto links, Vechterweerd bij Dalfsen). Vanaf het vroege voorjaar bouwt zich biomassa op en dat proces komt nu tot een hoogtepunt, precies op tijd voor dieren om een wintervoorraad op te bouwen. Ruigte leeft!