Hoogwater zette vele kuubs zand af na kribverlaging

Ma. 28 – 01 - 2012

Het hoog water van eind december is al weer een tijdje achter de rug. Nu worden langzaam de effecten duidelijk. Zo verdween in de Leeuwense Waard een raster bijna geheel onder het zand. Kribverlaging hier leidt tot nieuwe dynamiek waardoor onder andere rivierzandduinen de kans krijgen om te groeien.

In de zomer van 2012 zijn de kribben langs de Leeuwense Waard verlaagd om meer dynamiek in de uiterwaarden toe te laten. Kribben kunnen hierdoor bij hoog water eerder overstromen, direct achter de kribben neemt echter de stroomsnelheid snel af. Na de kribverlaging is hier een nieuw hekwerk gezet, een hekwerk van 1,25 meter hoog. Na één hoog water is dit hekwerk nu bijna verdwenen, op delen steekt het nog maar 25 centimeter boven de grond uit.

De Leeuwense Waard is niet de enige plek waar dit gebeurd. Eerder vonden vergelijkbare werkzaamheden onder andere in de Beuningse Uiterwaarden plaats. Hier verdwenen een steilwand van 2,5 meter hoogte in zijn geheel onder een nieuwe rivierduin. Rivierduinen zijn voedselarme plekken waar tal van soorten van profiteren; plantensoorten als wilde marjolein, wouw, brede ereprijs, cipreswolfsmelk en sikkelklaver of warmte minnende insectensoorten als goudensprinkhaan of snortikker.

De grote grazers in de Leeuwense Waard zijn nu tijdelijk “opgesloten” in een kleiner deel van het gebied. Komende periode wordt het hekwerk uit de grond omhoog getrokken waarna de Rode Geuzen en de Koniks weer het gehele gebied ter beschikking krijgen. Door om de houten paal en metalen paal neer te zetten wordt wegdrijven van het raster bij een volgend hoogwater voorkomen. Het is niet de verwachting dat het zand op deze plek boven de krib zal uitgroeien. Rivierduinen ontstaan enkele meters verder landinwaarts.