De Ruigte Broekpolder is geopend!

 Vr. 30-11-2012  

Op vrijdag 30 november zijn onder grote belangstelling de eerste Schotse Hooglanders losgelaten in de Broekpolder. Daarmee verklaarden wethouder Jan Robberegt en voorzitter van Federatie Broekpolder Yvonne Batenburg deelgebied “de Ruigte” voor geopend. 

De Broekpolder is een bijzonder gebied. Het monotone populierenbos is deels gekapt en maakt ruimte voor een natuurlijk bos, met open plekken, struwelen en mantel- en zoombegroeiing. Bij een natuurlijk bos horen ook grazers. Zij zorgen er onder andere voor dat het bos niet dichtgroeit en dat er natuurlijke overgangen ontstaan tussen bos en open plekken. 

Recreanten zijn welkom in de Broekpolder. Voor hen zijn in het openingsweekend diverse wandelingen georganiseerd. Meer informatie is te vinden op: www.federatiebroekpolder.nl