Bever velt bomen langs Limburgse Maas

8 november 2012

In de Weerdbeemden bij Kessel-Eik aan de Limburgse Maas zijn de bevers niet voor een kleintje vervaard. FREE Nature toezichthouder Chrit Aspers maakte gisteren deze foto van een omgeknaagde boom met een diameter van zo'n 70 centimeter.

Vanuit uitgezette populaties in Biesbosch, Gelderse Poort en Limburg verspreidt de bever zich langs de Nederlandse rivieren. De dieren zelf later zich moeilijk zien. Hun sporen zijn op veel plaatsen opvallend aanwezig. Door bomen om te knagen en waterstromen af te dammen kunnen bevers een behoorlijke invloed op hun omgeving hebben. Andere soorten komen in het kielzog van de bever mee. Waar bomen zijn omgeknaagd komt licht op de bosbodem en kunnen kruiden kiemen. Dat biedt weer voedsel voor runderen en paarden. Door hun begrazing zorgen ze er voor dat er niet een gesloten begroeiing van alleen ruigtekruiden als brandnetel komt. Goede samenwerking dus, waarin de bever een sleutelrol vervult.