Kwartelkoning op de Landtong Rozenburg

di. 4 – 09 - 2012

Begin september is midden in het havengebied van Rotterdam, op de Landtong Rozenburg, een kwartelkoning gezien. Een unicum voor dit gebied. Leo Linnartz, medewerker van ARK Natuurontwikkeling en jaarlijks verantwoordelijk voor de bosinventarisatie hier zag het beestje plotseling opvliegen.

Delen van de Landtong staan momenteel vole met bloeiende zwarte mosterd. Velden van over een meter hoog die ook nog eens bomvol zitten met zweefvliegen en andere insecten. Plostesling vloog hier de kwartelkoning op om 20 meter verderop weer te landen. Het dier was zo groot als een kwartel of een jonge fazant, maar de roodbruine vleugels waren duidelijke te zien. Vermoedelijk was het beestje op doortrek.

Hoewel er nog niet eerder kwartelkoningen zijn waargenomen op de Landtong Rozenburg is het biotoop hier wel erg geschikt voor deze soort. Plaatselijk zijn er ruig begroeide veldjes met een overdaad aan zaden en insecten. Door de natuurlijke begrazing, in lage natuurlijke dichtheden, zit het gebied vol met paadjes en korte begroeide stukken. Ideaal voor deze soort. Dit jaar was bovendien een erg goed jaar voor kwartelkoningen in heel Nederland.

Behalve de kwartelkoning zijn er momenteel nog tal van andere soorten te vinden op de Landtong Rozenburg. Ingeklemd tussen de Nieuwe waterweg en het Calandkanaal vormt dit gebied een ideale rustplek tijdens de vogeltrek. Momenteel zijn er onder andere regelmatig vuurgoudhaantjes, gekraagde roodstaarten en zwartkoppen te vinden.