Nieuwe hoop voor “uitgestorven” Europese Kaspische Tijgers

di. 28 – 08 – 2012

Recent hebben de verschillende tijgerlanden met elkaar een ambities doel gesteld. Het aantal wilde tijgers moet in 2022 maar liefst verdubbeld zijn. Deze afspraak maakten alle landen waar momenteel tijgers leven, de landen van het voormalige leefgebied van de uitgestorven Kaspische tijger ontbraken. Recent onderzoek toont nu aan dat de ondersoorten Kaspische en Amoer tijger oorspronkelijk deel uit maakten van één grote aaneengesloten populatie en dat ze eigenlijk als één ondersoort gezien moeten worden. Deze inzichten zorgen voor nieuwe mogelijkheden voor herintroducties van tijgers in het voormalig leefgebied van de Kaspische tijger. Dit ondermeer in Europese landen als Georgië, Armenië, Azerbeidjaan en Europees Rusland.

The Kaspische tijger had oorspronkelijk één van de grootste verspreidingsgebieden van alle tijgers. Zo kwam hij voor in landen als Turkije, Syrië, Irak, Iran, Georgië, Armenië, Azerbeidjaan, Rusland, Kazakstan, Oezbekistan, Turkmenistan, Kyrgisistan, Tajikistan, Afghanistan and westelijk China. De laatste Kaspische tijger werd in 1970 geschoten in Turkije, op het meest westelijke deel van zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied. Vlak voor de tweede wereldoorlog verdween hij uit Europese landen als Armenië. In grote delen van zijn oorspronkelijke leefgebied vindt nu grootschalig natuurherstel plaats.

Recent DNA onderzoek toont and dat de Kaspische en de Amoer tijger eigenlijk tot één en dezelfde ondersoort gerekend moeten worden. Beide ondersoorten maakten deel uit van één grote aaneengesloten populatie tot aan het begin van de 19de eeuw. Achteraf kunnen we dus concluderen dat de Kaspische tijger blijkbaar toch niet is uitgestorven. Elk jaar worden er nog steeds wilde Amoer tijgers in Rusland gevangen, als gevolg van conflicten tussen mens en dier. Bovendien leven er maar liefst 500 Amoer tijgers in verschillende dierentuinen verspreid over de wereld. Ruim voldoende voor een goede bronpopulatie voor toekomstige herintroductie programma’s.

Bron: threatenedtaxa.org