Insecten floreren in de Hoeksche waard

Vr. 17 – 08 - 2012

In de gebieden de Staart en Kuipersveer in de Hoeksche waard floreert momenteel het insectenleven. Natuurlijke begrazing; extensieve jaarrondbegrazing met wilde kuddes runderen en paarden zorgt ervoor dat veel planten de kans krijgen om tot bloei te komen en zaad te zetten. Er ontstaan moza´eken van struweel, ruigtes en kortgegraasde delen. Dit trekt veel insecten aan samen met hun belagers.

EÚn via die belangers zijn de libellen. Libellen gebruiken de ruigtes om op prooien zoals vliegen en mugjes te jagen. Op Kuipersveer zijn de rivierrombouten hier een goed voorbeeld van.

Vlinders profiteren van het hoge nectaraanbod, met name distels en jakobskruiskruid blijken goede nectarbronnen. Op dit moment zijn er naast allerlei dagvlinders zoals kleine vossen en zandoogjes ook veel wilgenstippelmotten te vinden op het bloeiend jakobskruiskruid. De rupsen van deze motjes pakken met hun zijdeachtige spinsels complete bomen in. De verse vlindertjes doen zich nu tegoed aan de grote hoeveelheid nectar in de buurt van wilgenvloedbossen, zoals ook op de Staart en Kuipersveer.

Sprinkhanen komen in grote getale voor in de genoemde gebieden. Het wemelt er van de algemene soorten als krasser, ratelaar, bruine sprinkhaan, bramensprinkhaan en grote groene sabelsprinkhaan. Maar ook minder algemene soorten koloniseren de gebieden: op de Staart zijn bijvoorbeeld zuidelijk spitskopje, gouden sprinkhaan en heel recent ook greppelsprinkhaan ontdekt.

Kortom: een natuurlijk beheer werkt voor insecten!