Zeldzaam mottenkruid in Geuzenbos Amsterdam

Vr. 13 – 07 – 2012

De leukste ontdekkingen doe je soms op de meeste onverwachte plekken. Zo ligt aan de rand van het haven gebied van Amsterdam het Geuzenbos, waar afgelopen week het zeldzame mottenkruid (Verbascum blattaria) werd aangetroffen.

Mottenkruid komt oorspronkelijk uit midden en oost Europa, uit het Atlasgebergte en uit zuidwest en centraal AziŽ, maar is in Nederland vrij zeldzaam. Mottenkruid is door de mens over Europa verspreid, zijn naam geeft al aan waarom. Het Latijnse blattaria verwijst naar blatta wat zowel mot als kakkerlak kan betekenen. Het idee was dat motten of kakkerlakken graag in de afgevallen bloemen zouden kruipen, waarmee de dieren gemakkelijk uit het huishouden te verwijderen zijn. Hiermee is het mottenkruid een van de vele voorbeelden van planten en dieren met een naam de beschrijft hoe ze eruit zien, wat ze doen of waar ze toe dienen.

In het verleden is mottenkruid in Nederland al eens op zandige riviergronden langs de Rijn gevonden en in een droge bosrand op voedselarm zandgrond in midden Nederland. Ook het noordelijk deel van het Geuzenbos, waar het mottenkruid is aangetroffen, bestaat uit een afwisseling van voedselarme en voedselrijke zandgronden.