Letse wolven remmen populatiegroei grazers

Ma. 11 – 06 – 2012

Niet alleen in Nederland vinden we kuddes (half) wilde runderen en paarden, ook in Letland. En ook in Letland bepaalt de conditie van de merries mede de populatiegroei. Maar er speelt hier nog iets, de wolf remt de groei doordat vooral jonge dieren ten prooi vallen.

De laatste jaren hebben er meerdere transporten van Koniks en runderen naar Letse Natuurgebieden plaatsgevonden. Dieren onder meer afkomstig uit de kuddes van FREE. En net als in Nederland zijn de dieren zowel in grote als kleine terreinen te vinden. Met name in de meer natuurlijke grotere gebieden lijkt de wolf nu een nieuwe voedselbron te hebben ontdekt.

Uit de verschillende gebieden komen steeds meer signalen dat wolven op veulens en kalveren jaagt. Soms is er sprake van zichtwaarnemingen van predatie of om prooiresten en sporen, maar in de meeste gevallen wordt slechts opgemerkt dat kalveren en veulens compleet zijn verdwenen. Uit de Letse wolvenpopulatie ontwikkeling valt niet op te maken dat de druk is toegenomen. Beginnen wolven lokaal door te krijgen dat kalveren en veulen een relatief makkelijke prooi vormen?

2011 was een zwaar jaar voor de Letse grazers. De winter was hard en lang, maar ook de wolf speelt dus een steeds serieuzere rol. In gebieden als “Sitas un Pedezes paliene” (in het noorden bij Litene), Kumbuļi (zuid-oost Letland) en Kemeri (onder Riga) neemt het aantal overlevende veulens en kalveren sterk af, sterker dan in het verleden of dat voedselbeschikbaarheid doet vermoeden. Opvallend is dat aantal overlevende kalveren veel sterker afneemt dan de veulens.

In één van de gebieden, op een kudde van 44 volwassen Koniks, hebben slechts 11 veulens het overleefd en op 56 volwassen runderen haalden slechts 5 kalveren het einde van 2011. Elders hebben op een kudde van 37 runderen hebben maar drie kalveren het overleefd, waarbij de strenge winter ook nog eens 8 volwassen runderen het leven koste. Bij de Koniks hier geen sterfte onder de 54 volwassen dieren, maar slechts 7 veulens wisten te overleven. Over heel Letland bedroeg de populatiegroei 16% onder de runderen en 31% onder de Koniks (*), ter vergelijk in Nederland waren de percentages in 2011 respectievelijk 36% en 29% (**).

De gebieden waar nu predatie plaatsvindt zijn gebieden waar van bekend is dat er al voor de start met begrazing wolven voorkwamen. Het lijkt erop dat de wolf door begint te krijgen dat er hier een nieuwe voedselbron tot zijn beschikking is gekomen. De grazers en in het bijzonder de runderkuddes moeten nog leren hier mee om te gaan!


*Cijfers afkomstig uit de kuddes die vallen onder het kuddefonds van ARK Natuurontwikkeling.
** Cijfers uit de kuddes van FREE Nature, slacht en levende verkoop niet meegerekend.