Volop Brede Ereprijs op Kaliwaalduin

Do 24 – 05 – 2012

Op het Kaliwaalduin in de Leeuwense Waard is net als in 2010 de Brede Ereprijs (Veronica austriaca) opgedoken. Deze rode lijst soort vindt langs de Nederlandse rivieren de rand van zijn verspreidingsgebied.

Ideale groeiplaatsen omvatten droge, vrij arme kalkhoudende grond. Deze vinden we onder andere op de rivierduinen langs de Waal, zo ook op het Kaliwaalduin. Brede ereprijs doet het goed in bloemrijke graslanden, die juist onder invloed van natuurlijke begrazing ontstaan. Voor de Nederlandse Rode lijst staat deze soort bekend als zeer zeldzaam en sterk afgenomen.

Brede ereprijs heeft zijn grootste verspreidingsgebied in Midden- en Oost Europa en West-SiberiŽ. Via de rivieren heeft hij zich in Nederland weten te vestigen en met het verplaatsen van rivierklei is hij in het verleden ook opgedoken in de Hollandse Delta en op de Waddeneilanden. Eenmaal eerder werd de Brede Ereprijs in de Leeuwensewaard waargenomen, in 2010. Ook toen op het Kaliwaalduin.