Klimaatbuffer Koedood

Opdrachtgever: ARK Natuurontwikkeling
Beheerder FREE: Tanja de Bode

Klimaat Buffer

Klimaatbuffers zorgen voor een natuurlijke en veilige toekomst voor gebieden in en rond de Delta, ook in IJsselmonde. Onder invloed van het veranderende klimaat komen steeds vaker hevige regenbuien voor die wateroverlast veroorzaken. Daarnaast kunnen ook de langere, droge periodes voor problemen zorgen. Het gebied rondom de rivier de Koedood vangt deze pieken en dalen in waterbeschikbaarheid op. Dit werkt als het ware als een natuurlijke spons met een zuiverende werking. Deze “spons” vangt het water op als het regent en geeft het weer af wanneer er water nodig is. Dit gaat hand in hand samen met recreatie en natuurontwikkeling. De Klimaatbuffer Koedood wordt hiermee een spannend maar verrassend uitloop gebied voor de gehele omgeving.

Recreatie en natuurontwikkeling

Klimaatbuffer Koedood ligt aan de rand van de wijk Poortland van de gemeente Albrandswaard. Hiermee vormt het niet alleen een natuurlijke waterbuffer maar doet het ook dienst als uitloop gebied voor de omwonenden, Op deze manier ontstaat er een natuurlijke buffer tussen de stad en het achterliggende polderland. Natuurlijke begrazing geeft samen met de waterdynamiek het landschap vorm. De Komende jaren zal het gebied langzaam verder groeien. Diverse schoolklassen gaan er op natuurexpeditie. Ook is het mogelijk om speciale kano excursies door het gebied te maken.

      

Interesse in een excursie, kanotocht of veldles neem dan contact op met Ineke.vandort@ark.eu