Wilde paarden ook inheems in Noord Amerika

Di. 15 – 05 – 2012

Hoewel we in Europa de laatste decennia steeds meer ervaring opdoen met wild levende paarden was het in de Verenigde Staten tot voor kort gebruikelijk om wilde paarden te bestrijden en als uitheemse soort te beschouwen. De wilde mustangs stammen af van 500 jaar geleden door de Europeanen geÔmporteerde dieren. Afgelopen najaar vroeg de Cloud Foundation, die zich inzet voor het behoud van de wilde mustangs, onder andere aan FREE Nature hier ons licht eens op te laten schijnen. Naar nu blijkt horen deze dieren hier wel degelijk thuis.

Bekend was al dat er wilde paarden in Noord Amerika tot kort na de laatste ijstijd aanwezig waren. Dit was het moment dat de eerste mensen in Amerika arriveren vanuit Noord Oost AziŽ, de latere indianen. Bovendien zijn wilde paarden in Amerika geŽvolueerd en hebben zich van hier uit over de wereld verspreid. Ten tijden van de vraag aan FREE was echter nog onduidelijk of de wilde paarden van Noord Amerika dezelfde soort betreft als de Euraziatische wilde paarden.

Inmiddels zijn er enkele gerechtelijke uitspraken ten gunst van de wilde mustangs. Hopelijk leidt dit nu tot betere beschermingsplannen. Ook is er meer duidelijkheid over het inheemse karakter van wilde paarden in Noord Amerika. Volgens Ross MacPhee, PhD, curator van de afdeling gewervelde dierkunde van de American Museum of Natural History in New York, is er geen twijfel dat we de wilde paarden van Noord Amerika als inheems moeten beschouwen. Een inheemse soort in evolutionaire zin wordt volgens hem gedefinieerd als een soort onderscheiden van of afstammend van een directe voorouder binnen een bepaalde geografische regio.

Wilde paarden waren inheems in Noord Amerika in het late Pleistoceen, van 250.000 jaar tot 10.000 geleden. Morfologisch fossiel bewijs en recent DNA onderzoek toont aan dat alle paarden (Equus caballus, is gelijk aan onze Euraziatische paarden) zijn geŽvolueerd in Noord Amerika en zich van daar uit zich over de wereld hebben verspreid. Eerst in hun wilde vorm, later als gedomesticeerde dieren. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het volgens MacPhea volstrekt irrelevant dat de inheemse paarden van Noord Amerika 10.000 jaar geleden verdwenen. De herintroductie van paarden in Noord Amerika zo’n 500 jaar geleden is, biologisch gezien, een non-event. De dieren keerden slecht terug op een deel van hun voormalige verspreidingsgebied. Ecologische gezien ging het ze daarna voor de wind.