Koniks naar Ost Friesland

Ma 7 – 05 – 2012

Eind april is een kudde koniks losgelaten in een natuurgebied in Ost Friesland, beheerd door de Duitse natuurorganisatie NABU. De dieren waren afkomstig uit de Rug in Limburg. In totaal hebben 27 dieren een nieuwe plek gevonden in Duitsland, dankzij de WML, Waterleiding Maatschappij Limburg. WML is eigenaar van het natuurgebied De Rug en van de koniks die daar leven. WML financierde het transport en schonk de dieren aan drie Duitse natuurorganisaties.

De kudde in Ost Friesland graast nu op een 35 hectare groot landgoed waar nog niet eerder grote grazers rondliepen. Verder zijn er Koniks verhuisd richting Berlijn naar o.a. de Oranienbaumerheide. De dieren uit Nederland zijn van andere bloedlijnen dan de hier al aanwezig koniks. De lokale beheerders zijn erg blij met nieuwe bloedlijnen.  Door deze nieuwe groep kan een groter deel van de heide worden begraasd. Behalve de 27 dieren die naar Duitsland zijn vertrokken zijn er nog eens 14 dieren zijn naar andere Nederlandse gebieden verhuisd.

Alle dieren zijn goed aangekomen op hun nieuwe bestemming. Tijdens het 5 uur durende transport naar Ost Friesland waren we genoodzaakt de veulens apart te zetten. Dit omdat we wilden voorkomen dat de veulens door de volwassenen zouden worden geplet als er bijv. plotseling geremd wordt. Na het lossen hadden de veulens dorst en gingen ze direct bij hun moeders drinken.

Door de natuurlijke aanwas zijn er jaarlijks Koniks beschikbaar voor andere natuurgebieden. FREE Nature zoekt dan ook constant naar nieuwe leefgebieden in binnen- als buitenland. Tips hiervoor zijn uiteraard welkom. Wij gaan dan kijken en overleggen of er mogelijkheden zijn, of het gebied geschikt is en of de organisatie als doel natuurontwikkeling heeft. Als dat allemaal in orde is, wil de WML ook volgend jaar weer een transport uit De Rug financieel ondersteunen.