Klimaatbuffer Koedood feestelijk geopend

Do. 26 April 2012

Op donderdag 26 april is de klimaat buffer Koedood feestelijk geopend. Natuurontwikkeling, waterbuffering en recreatie gaan hier de komende jaren hand in hand. Lokale basisschoolleerlingen hadden de eer om de eerste kudde Schotse Hooglanders los te laten.

Samen met de Zuidpolder van gemeente Barendrecht vormt deze klimaatbuffer aan de oever van de Koedood het project Klimaatbuffer IJsselmonde. Het belangrijkste doel van deze klimaatbuffer is het langer vasthouden van schoon, zoet regenwater. Daarnaast kunnen hier onder invloed van de grote grazers allerlei andere natuurlijke processen een rol spelen die bijdragen aan een rijke, gevarieerde natuur: beleefbaar voor mensen uit Portland, Rhoon ťn daarbuiten! Via klaphekjes kunt u in het terrein komen.

Foto: Aad Niehot, www.EdisonGroep.nl

Klimaatbuffer IJsselmonde

Klimaatbuffers zorgen voor een natuurlijke en veilige toekomst voor gebieden in en rond de Delta, ook in IJsselmonde. Onder invloed van het veranderende klimaat komen steeds vaker hevige regenbuien voor die wateroverlast veroorzaken. Daarnaast kunnen ook de langere, droge periodes voor problemen zorgen. Het gebied rondom de rivier de Koedood vangt deze pieken en dalen in waterbeschikbaarheid op. Dit werkt als het ware als een natuurlijke spons met een zuiverende werking. Deze “spons” vangt het water op als het regent en geeft het weer af wanneer er water nodig is. Dit gaat hand in hand samen met recreatie en natuurontwikkeling. De Klimaatbuffer Koedood wordt hiermee een spannend maar verrassend uitloop gebied voor de gehele omgeving.

Klimaatbuffer IJsselmonde wordt gerealiseerd met financiŽle steun van de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stadsregio Rotterdam en in samenwerking met gemeente Albrandswaard, gemeente Barendrecht, waterschap Hollandse Delta, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, het Wereld Natuur Fonds en andere betrokkenen. ARK Natuurontwikkeling is initiator van de klimaatbuffer. FREE Nature beheert het gebied door de inzet van de kudde grote grazers.