Toekomstvisie Mantingerveld afgerond

Wo. 18 – 04 – 2012

2011 stond voor de dorpen Mantinge, Balinge, Garminge, Nieuw Balinge en Natuurmonumenten in het teken van de nieuwe natuurvisie Mantingerveld, Mantingerbos en –weiden. Door dit gezamenlijk op te pakken ligt en nu een nieuw fundament voor de komende 20 jaar.

Moderne natuurontwikkeling wordt niet alleen bedacht door ecologen van veraf. Plannen maak je juist vanuit het hart van een gebied samen met haar lokale gebruikers. Deze formule leverden vele avonden tekenen, praten en schetsen op en leidde uiteindelijk tot deze toekomstvisie voor de periode 2012 – 2030. Maar nog belangrijker er is een duurzame relatie ontstaat om deze visie samen te realiseren.

Bij de eindpresentatie in december 2012 was iedereen het er over eens. Er was goed geluisterd naar de wensen van de bevolking. Niet alles was overgenomen, maar dat was ook niet verwacht. Wel was er nu een goede balans tussen lokale belangen zoals een dorpsommetje, het zichtbaar blijven van een oude zandweg en de mogelijkheid voor een hondenlosloopplek en de belangen van Natura 2000 doelstellingen en de beheer. De komende jaren ontstaat hier enerzijds een landschap waarin de historie beleefbaar blijft, een landschap waar mensen welkom zijn en anderzijds een landschap waar volop ruimte is voor de natuur om zichzelf te vormen.

De gebieden Mantingerveld, Mantingerbos en –weiden worden beheerd door Natuurmonumenten, deze visie kijkt echter over haar grenzen naar de relatie met omliggen natuurgebieden en privé gronden, om elkaar samen te versterken.

Voor de gehele toekomstvisie klik hier.