Verdeeldheid over rasters in de natuur

Wo. 21 – 03 – 2012

Onlangs hield FREE een poll onder haar volgers over rasters en hekwerken in de natuur. Als snel bleek dat de meningen hier nogal over verdeeld waren. Aan de ene kant zijn een hoop mensen zich ervan bewust dat hekken belangen scheiden, zeker als aan de ene kant dieren in hoge natuurlijke dichtheden leven en aan de andere kant er volop landbouw is. Maar tegelijk blijft een raster in de natuur iets vreemds.

Uiteindelijk gingen de meeste stemmen toch uit naar een optie met lokaal rasters en elders bufferzones met controleerde dichtheden. Natuurlijk zullen we nooit helemaal aan raster ontkomen. Het is echter constant belangen afwegen.

Een optie kan zijn om niet overal grote hoge opvallen hekken neer te zetten. Op de Landtong Rozenburg staat een zogeheten AHA wand. Dit is een steile wand van ongeveer 1,5 meter hoog. Perfect ingepast in het landschap houdt deze de aanwezige Schotse Hooglanders en Koniks perfect tegen. En zo zijn er vast meer creatieve oplossingen te bedenken.

Klik hier voor het oorspronkelijke artikel.