De Quick EHS

Een netwerk van groene wegen voor onze flora en fauna in tijden van crisis?

Een idee van Stefan Pasma, www.ongerepte-natuur.nl
Di. 20 – 03 - 2012

Jaren geleden is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bedacht, als concept om natuurgebieden te verbinden. Veel werk is inmiddels verzet, maar nu is het plotseling crisis en is er minder geld beschikbaar voor natuurontwikkeling. Onlangs werd tot grote teleurstelling van vele natuurliefhebbers het fundament onder de plannen van het Oostvaarderswold onderuit gehaald. Betekenen deze tijden nu dat de gehele EHS in de koelkast moet, of zelfs geheel overboord, of is er een alternatief denkbaar: de “Quick EHS”?

Het principe van de Quick-EHS

Binnen 5 jaar kunnen we een "Quick EHS" aanleggen, een snelle en goedkope aanleg van een landelijk netwerk van twaalf eenvoudige natuurstroken in de gebieden waar de twaalf robuuste verbindingen waren gepland. De stroken van de Quick EHS zijn wel minder robuust maar op z'n minst 50 meter breed. Door de beperkte oppervlakte hoeft er slecht rond de 1300 tot 1500 hectare grond te worden aangekocht, wat aanzienlijk minder is dan de 27.000 hectare nodig is voor de 12 robuuste verbindingen van de grote EHS. Door het aanleggen van deze Quick EHS, op locaties waar de twaalf robuuste verbindingen moeten komen, worden de grote natuurgebieden nu al basaal met elkaar verbonden. De ongeveer 25 bestaande ecoducten liggen er straks niet nutteloos bij! De aangekochte gronden voor de "Quick EHS" worden direct teruggegeven aan de natuur en nauwelijks ingericht of beheerd. Net als bij een weg of een spoorlijn zitten er geen onderbrekingen in de natuurstroken. De Quick EHS zal, zeker in ons cultuurlandschap, snel opvallen zodra de natuur er zijn gang mag gaan (zie afbeelding).

Afbeelding: Voorbeeld hoe de Quick EHS in het landschap kan liggen (Bron: Google maps)

 

Symboliek

Idee van de Quick EHS heeft een sterke symbolische waarde: de grote Nederlandse natuurgebieden worden, hoewel nog niet heel stevig, alvast wel minimaal met elkaar verbonden.

De Quick EHS in het kort:

  • Is tenminste 50 meter breed
  • Heeft minimale of geen inrichting
  • Wordt minimaal beheerd; natuurlijke jaarrond begrazing met koniks en runderen levert een half open landschap waar tal van soorten zich thuis voelen
  • Binnen de smalle Quick EHS vindt geen jacht, daarbuiten is dit eventueel wel mogelijk
  • wordt aan weerszijden begrensd door een laag raster; grote grazers houd je zo binnen, maar andere dieren en planten kunnen er makkelijk in- en uitvoegen
  • worden ononderbroken natuurstroken, eventuele obstakels als oude hekken en afrasteringen wordt weggehaald
  • sluit internationaal aan op gebieden als de Eifel en het Reichswald
  • met name de kleinere diersoorten als ree, bever, das of otter zullen de ambassadeurs worden van deze nieuwe verbindingen. Dit geldt helaas niet voor het grotere edelhert, het icoon van de grote EHS