Meer runderen en wisenten, minder koniks in 2011

Do 8 – 03 – 2012

In 2011 zijn het aantal runderen en wisenten van FREE Nature weer toegenomen het aantal Koniks is iets afgenomen. Waar we 2011 begonnen met 1107 dieren in ons beheer, sloten we het jaar af met 1097. Hiermee zijn onze kuddes ongeveer even grote gebleven. 77 Dieren zijn een “natuurlijke dood” gestorven, meestal betekend dit dat een veearts het dier heeft laten inslapen.

Runderen

Bij de runderen zijn afgelopen jaar maar liefst 251 kalveren geboren. Een voortplantingspercentage van 36%. Van het overschot aan dieren is het grootste gedeelte geslacht. Het grootste deel van onze kuddes bestaat uit Galloways (404), gevolgd door Schotse Hooglanders (210) en Rode Geuzen (99). Een kleine groep van 10 Heck runderen leeft in het Kempen~Broek. Helaas moesten we aan het einde van het jaar stoppen met het beheerder van de gebieden Breidberg, Hattem en Spick en Rijkel.

Koniks

Voortplanting bij de koniks ligt iets lager dan bij de runderen, namelijk op 29%. Belangrijkste verklaring hiervoor is dat Koniks pas in hun derde levensjaar hun eerste veulen krijgen, runderen krijgen meestal op hun tweede al hun eerste kalf. Vanuit onze populatie Koniks zijn maar liefst 110 dieren verhuisd naar buitenlandse populaties, om daar verder te verwilderen. Dieren zijn onder andere los gelaten in natuurgebieden in Estland, Letland, Bulgarije en Frankrijk.

Wisenten

De Kudde wisenten is in 2011 rustig doorgegroeid. Er zijn drie nieuwe kalveren geboren, een voortplantingspercentage van 21%. Helaas is één jong stiertje een natuurlijke dood gestorven.

   1 - 01 - 2011  31 - 12 - 2012
 Runderen  698  723
 Koniks  395  358
 Wisenten  14  16