De Loowaard in beweging

Boekje over 15 jaar natuurontwikkeling
Do 26 -1-2012

Sinds de komst van de eerste Galloway-runderen naar de Kandiawaard op 17 april 1997 is er veel veranderd in de Loowaard. Aanvankelijk in dienst van ARK Natuurontwikkeling –later bij het daarvan afgesplitste FREE Nature- heeft Fokko Erhart de zorg voor de grote grazers die hier vrij rondlopen op zich genomen. Als boegbeeld van dit natuurontwikkelingsgebied heeft hij de afgelopen 15 jaar veel geleerd, onder andere dat de mensen in Loo niet van distelpluizen houden, dat de broedvogelbevolking 95 soorten beslaat en in 5 jaar tijd kan verviervoudigen, en wat de relatie tussen de vegetatieontwikkeling en de begrazingsdichtheid is. Dit laatste is duidelijk geworden aan de hand van foto’s die hij maandelijks op hetzelfde punt heeft gemaakt. Dit boekje toont 32 van zijn ruim 1500 land- en luchtfoto’s, met als doel de kracht van de natuurpracht van dit deel van de gemeente Duiven in beeld te brengen.

Ge´nteresseerd in dit boekwerk, kijk dan op de site van www.wildernisfoto.nl