Spontane bosontwikkeling Landtong Rozenburg

Di 24 – 01 – 2012
Bron: ARK Natuurontwikkeling

Op de Landtong Rozenburg wordt sinds 2003 een voor Zuid-Holland uniek experiment uitgevoerd. De herplantplicht die voortvloeit uit de boswet wordt hier ingevuld door spontane bosontwikkeling in een natuurgebied waar natuurlijke processen de hoofdrol spelen. In plaats van de mens zijn het hier natuurlijke processen die bepalen welke boom of struik waar kan groeien. Spontane kieming, onderlinge concurrentie, vraat, natuurlijke successie, droogte, verdrinking, storm en brand bepalen het beeld van het dynamische bos dat op de Landtong groeit.

Sinds 2003 is jaarlijks de spontane bosontwikkeling door een medewerker van ARK Natuurontwikkeling gemonitord en in een rapport beschreven. Bijna jaarlijks worden er nieuwe soorten bomen en struiken ontdekt. Inmiddels staan er 63 soorten, waaronder vooral veel inheemse, maar ook enkele soorten die uit tuinen en parken afkomstig zijn, zoals hanendoorn, boxdoorn en vlinderstruik. Ook komen er inmiddels soorten voor die door de warmere zomers naar het noorden op kunnen rukken, zoals wollige sneeuwbal en weichselboom. Eind 2011 nemen de spontaan opgekomen bomen en struiken samen 18 ha van het 54 ha grote gebied in; ruim 12 ha meer dan in 2003!

Hoewel de aanwezige paarden en runderen tal van bomen en struiken snoeien, worden vele andere exemplaren uitstekend beschermd door de talrijke doorns van duindoorn, braam en meidoorn. Ook vormen kornoeljes hele dichte matten met worteluitlopers, die samen aanvoelen als een stugge straatbezem en samen een stam in het midden beschermen. Door de wisselwerking tussen grazers en struiken ontstaan verschillen in het landschap en overgangszones die erg in trek zijn bij bloemen, insecten en vogels.

De Landtong Rozenburg is eigendom van het Havenbedrijf Rotterdam N.V., Rijkswaterstaat en deelgemeente Rozenburg. FREE Nature voort hier het natuurlijke beheer uit. Voor de afsplitsing van FREE uit ARK in 2007, was ARK Natuurontwikkeling verantwoordelijke voor het beheer. ARK heeft de taak op zich genomen de bosmonitoring, een project van 10 jaar, op zich te nemen.

Lees meer hierover in het rapport.