Toenemend begrip en sociale controle

Inwoners Oud - Beijerland zorgen voor wildere koniks op de Staart

wo 18 – 01 – 2012

De media aandacht in de lente van 2011 voor de Koniks op de Staart heeft ertoe bij gedragen dat de dieren hier weer natuurlijker gedrag zijn gaan vertonen. Dit is vooral te danken aan een verandering in het gedrag van het publiek.

In het voorjaar was de kleine kudde koniks op de Staart landelijk nieuws. Volgens sommige media zouden de dieren gestraft worden omdat mensen hen voerden. FREE Nature had toen het bericht naar buiten gebracht dat de Koniks hier tam aan het worden waren doordat mensen de dieren aanhaalden en gingen voeren. Hierdoor gingen deze (half)wilde paarden op mensen gericht gedrag vertonen, iets wat onwenselijke is. Door het voeren worden de dieren opdringerig wat tot gevaarlijke situatie kan leiden. Bovendien kan het onnatuurlijke voedsel de gezondheid van de dieren be´nvloeden.

FREE Nature heeft toen aangegeven dat wanneer het aanhalen en voeren van de dieren niet zou stoppen, we genoodzaakt zouden zijn de dieren weg te halen. Omdat de dieren hun aangeleerde gedrag mee zouden nemen was het echter niet mogelijke de dieren te verplaatsen naar een ander natuurgebied. Immers alle gebieden, waar FREE actief is, zijn opgesteld voor publiek. Afvoeren van de dieren zou dan ook leiden tot de slacht! Door dit duidelijk te communiceren beoogden we de mensen de consequenties van hun handelen te laten inzien. Iets wat onschuldig en vriendelijke oogt, kan onbedoeld vervelende consequenties hebben. Niet alleen een persbericht, maar ook extra bebording en verhoogd toezicht heeft een verandering teweeggebracht.

Hoe anders is nu de situatie bijna een jaar laten. De Koniks gaan weer geheel hun eigen gang en trekken zich niks meer van de mensen aan. Zelden vinden we nog voerresten in het gebied en het valt op mensen elkaar nu aanspreken op verkeerd gedrag. Het lijkt erop dat de inwoners van Oud – Beijerland niet alleen beter weten hoe ze met wilde levende koniks moeten omgaan, maar dat ze de dieren zelfs min of meer hebben “geadopteerd.”