Lokale betrokkenheid

Plannen maak je niet vanuit de hoogte, maar midden in de samenleving en de natuur! Dat is de werkwijze van FREE Nature. Een beheersplan of toekomstvisie is bedoeld om een gebied duurzaam en toekomstbestendig te maken. In het hart hiervan zit het draagvlak bij de lokale bevolking. Voor ons is het dan ook niet meer dan logisch om mensen van meet af aan te betrekken bij de ontwikkeling van een plan. Hiervoor organiseren we informatie/ en inspraakavonden of werken we met een klankbordgroep vanuit de bevolking. Met hen schetsen we en geven we de toekomst van de eigen leefomgeving vorm. We houden daarbij rekening met de kansen en beperkingen in bestaande wet- en regelgeving. 

Betrekken van mensen betekent niet dat aan alle wensen voldaan kan worden. Wanneer een terreinbeheerder een andere koers wil varen dan een deel van de bevolking, dan kan het uitleggen van elkaars standpunten tot meer begrip en vertrouwen leiden. Door samen naar buiten te gaan zie je wat er bij de ander leeft.