Naardermeer

De droge randzone

Opdrachtgever: Natuurmonumenten
Beheerder FREE: Wouter Slors

Het Naardermeer is van oorsprong een natuurlijk meer. Het ligt op de grens van twee karakteristieke Nederlandse landschappen. Ten Noorden, Westen en Zuiden ligt het natte land; weidegrond doorsneden met rechte sloten. En in het Oosten liggen de zandgronden van het Gooi.

De dieren lopen rond het Naardermeer in de bufferzone. Aankoop en ontwikkeling van een bufferzone tussen het oorspronkelijke Naardermeer en het boerenland maakt deel uit van het Herstelplan Naardermeer. De bodem van de bufferzone is zeer divers. In het Oosten vooral zand, in het Noorden een dik veen pakket en in het Westen rivierklei (afzetting van de Vecht). Er wordt gestreefd naar een aaneengesloten begrazing van de bufferzone, maar zover is het nog niet. Op dit moment wordt een 10-tal percelen rond het Naardermeer begraasd met circa 180 Galloway-runderen, samen circa 244 hectare.

Jaarlijks worden een stuk of 30 dieren geslacht, het vlees wordt lokaal verkocht via www.gallowaynaardermeer.nl