Weurtse buitenlanden

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer, Alliander
Beheerder FREE: Marc Buchner

De Weurtse uiterwaard ligt aan het einde van het Maas-Waalkanaal, rond het grindgat Weurt. Een groot deel van het gebied is oeverwal, met aan de ene kant Waalstrand en aan de andere kant de Weurtseplas. de oeverwal is rijk aan bijzondere pionierplanten, zo bleek uit onderzoek van Rijn in Beeld in 2009. De plas is op de meeste plaatsen minder dan 3 meter diep maar op sommige plaatsen ook dieper dan 5 meter.

Voor 1995 werd het gebied gebruikt voor huisvee en paarden. Er vond gewone landbouw plaats en het gebied werd bemest. Sinds 1995 vindt er natuurlijke begrazing plaats. Het aantal plantensoorten is enorm toegenomen. Op het strand vind je bijna alle soorten die bekend staan als pioniersvegetatie van het rivierengebied. Op de oeverwal staan stroomdalplanten van schrale graslanden, zoals kleine ratelaar, harige ratelaar, kleine ruit en brede ereprijs. Het gebied kent meerdere terreineigenaren (Alliander, Staatsbosbeheer, Domeinen, Rijkswaterstaat) voor wie FREE Nature het beheer uitvoert. Op dit moment vindt alleen begrazing met vrouwelijke Koniks plaats. Er lopen geen hengsten bij de kudde omdat een buurman ook paarden heeft. Hetzelfde geldt voor de koeien van de buurman, wat niet handig is met een sociale kudde Rode Geuzen inclusief stieren.