Kuipersveer

Diverse sponsoren: Sterkliniek dierenartsen Stroowaert BV, KRW milieu, Schotgroep BV & Vrienden van Kuipersveer
Partners: Hoekschewaards Landschap
Beheerder FREE: Esther Linnartz 

Kuipersveer ligt ten noordwesten van de voormalige suikerfabriek van Puttershoek en is ontstaan bij de inpoldering van de oeverlanden van de Oude Maas, een van de vele riviertakken in de delta van Rijn en Maas. Uniek is dat het beheer van het gebied wordt gesponsord door bedrijven en particulieren. 

In het verleden werd dit voormalige getijdengebied als landbouwgrond gebruikt, maar later door Suiker Unie om de tarra (afgespoelde grond) van suikerbieten te bergen. Nadat het terrein vol was heeft de natuur er weer bezit van genomen met dit natuurgebied van ca 8 ha als resultaat.

Een kleine kudde Schotse Hooglanders graast jaarrond in het gebied. Zij zorgen door hun gegraas voor een afwisselend landschap met allerlei plantensoorten, die op hun beurt weer insecten en vogels aantrekken. ’s Zomers vliegen de vlinders op de vele nectarbronnen en langs de waterkant krioelt het van de waterjuffers en grotere libellen. Een bijzondere libellensoort, de rivierrombout, is in de zomer te zien op de dijk langs de Oude Maas. De twee plassen zijn erg geliefd bij eenden, en ook de ijsvogel laat zich regelmatig zien. Kortom, er valt genoeg te beleven in dit kleine gebied!

Meer weten over sponsoring van het gebied of zelf sponsor worden, klik dan hier.