Stages

FREE Nature werkt graag met studenten. We zien een meerwaarde in het opleiden van jonge mensen en onderhouden graag contacten met de opleidingen in de buurt van onze gebieden. Wij bieden een afwisselende stage, met veel kennis over natuurlijke begrazing en contacten uit het werkveld.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en flexibele studenten die van aanpakken weten. FREE Nature heeft geen kantoor, het is daarom belangrijk dat studenten zelfstandig kunnen werken.

Op dit moment zijn de volgende stageonderwerpen beschikbaar:

Voor interesse in een van de onderwerpen of vragen, mail naar stage@freenature.nl

 


Onderzoek terreingebruik grote grazers Noordwaard

Sinds het voorjaar 2016 grazen meerdere kuddes grote grazers in de Noordwaard. De Noordwaard is een natuurontwikkelingsgebied in het kader van Ruimte voor de Rivier. Hoofddoelstelling is het open houden van het gebied om doorstroming van het water te garanderen. Grote grazers worden ingezet om dit doel te bereiken en om bij te dragen aan een gevarieerde structuurrijke vegetatie. Er is gekozen voor een drietal soorten grote grazers; Schotse Hooglanders, Koniks en waterbuffels. Iedere diersoort heeft op zijn eigen manier invloed op het systeem; door verschillen in spijsverteringsstelsel zijn zij in staat andere (delen van) gewassen te eten; door een andere mobiliteit zijn zij in staat dieper of minder diep de moerassige delen te betreden. 

Vanuit Rijkswaterstaat wordt door bureau Waardenburg de gebiedsontwikkeling gemonitoord; vegetatie- en structuurontwikkeling. Om meer te kunnen zeggen over de effectiviteit van de begrazing is het nodig het terreingebruik en de specifieke voorkeuren van de verschillende soorten grote grazers in beeld te brengen. 

Onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoeksprogramma in samenwerking van Van Hall Larenstein, maar ook studenten van andere opleidingen zijn welkom. Studentenonderzoeken naar het habitat use van de grote grazers in de Noordwaard maken deel uit van een meerjarig onderzoeksprogramma. Om een groter databestand op te bouwen is het noodzakelijk dat alle studenten dezelfde methode volgen. Ook data die niet direct van toepassing is op het eigen onderzoek dient te worden verzameld. 


Onderzoek terreingebruik Sayaguesa runderen en exmoors duinen van Schiermonnikoog

Schiermonnikoog is een van de meeste natuurlijke plekken van Nederland. Echter door het ontbreken van dynamiek van wind, water en konijn dreigen de duinen van Schiermonnikoog dicht te groeien. Daarom is eind 2015 een kleine kudde Sayaguesa runderen op het eiland geïntroduceerd. In het voorjaar van 2017 is er een groep Exmoor pony’s aan toegevoerd. Om meer te kunnen zeggen over hun effectiviteit wordt het terreingebruik van de dieren in beeld gebracht. Samen met inventarisaties op het gebied van flora en fauna wordt het beheer na drie jaar geëvalueerd.

Onderzoek vindt plaats middels veldobservaties volgens vastgesteld protocol. Voor studenten is er voldoende ruimte om binnen dit kader eigen deelvragen te beantwoorden. Bovendien is er bij beide diersoorten een individu voorzien van een GPS-halsbandzender. Kennis en ervaring met GIS is een pre. Inhoudelijke begeleiding door FREE Nature op afstand en praktische begeleiding in het veld door Natuurmonumenten. 


Veldwerkstage MBO

Binnen FREE Nature zijn er verschillende mogelijkheden om ervaring op te doen met de dagelijkse praktijk van het beheer van FREE Nature. Je loopt mee met één van onze beheerders en voort zelfstandig controles uit. Werkzaamheden omvatten o.a.:

  • Diercontrole
  • Rastercontrole & verrichten reparatiewerkzaamheden
  • Assisteren tijdens voorbereiden vangactie, o.a. opbouwen vangkraal
  • Informeren bezoekers