Het is weer klissentijd!

ma. 24 – 10 - 2011

Een jaarlijks terugkerend fenomeen zijn de klissen in de vacht van de grazers. De Grote Klis of Grote Klit (Arctium lappa) is een tweejarige plant die voorkomt in ruigten. Juist doordat de zaden van deze plant zich vastklitten in staart en manen van rund en paard heeft deze soort een ruime verspreiding in de gebieden waar FREE werkt.

Voor ons mensen lijkt het niet prettig om klissen in de vacht te hebben. Toch verzekert de dierenarts ons dat paarden en runden een dikkere huid hebben dan wij mensen. Bovendien ontstaan er geen wonden of ander letsel als gevolg van de klissen. Een verschil in het gedrag van de dieren met of zonder klissen is niet te zien, waardoor de noodzaak tot ingrijpen klein is. Bovendien blijkt uit de foto’s dat de dieren in het voorjaar, als gevolg van de natuurlijk voorkomende rui, de klissen weer kwijt te zijn.

Alternatieven als dieren vangen en scheren of knippen lijken het voor de dieren niet beter op te maken. Bestrijden van deze plantensoort is in veel leefgebieden geen optie, omdat het juist het doel van de gebiedseigenaren is om de natuur te beschermen en niet te bestrijden.
Het is niet de verwachting dat de Grote Klis helemaal zal verdwijnen in de begrazings-gebieden. Wel lijkt het reŽel dat hij op den duur minder wordt, als gevolg van het voortgaan van de successie. Ook is het de ervaring dat de grazers leren om de klissen heen te grazen, waardoor in de loop der jaren de dieren minder klissen met zich meedragen.