Vos

Vossen kom je in bijna heel Nederland tegen en is het enige roofdier wat vanaf de prehistorie onafgebroken in Nederland voorkomt. De vos is een echte opportunist en ze eten alles wat ze kunnen vinden. Dit gaat van hun natuurlijke voedsel als muizen, naaktslakken en vogels, via kadavers tot kippen en afval uit vuilnisbakken.

De voortplantingstijd, ranstijd, valt in december en januari. Rond mei worden er dan 3 tot 4 jongen geboren. De rekel en moer zoeken elkaar alleen tijdens de ranstijd op en leven daarna weer solitair in een gebied wat in verhouding is met het voedselaanbod. Zodra de jongen overstappen op vast voedsel als muizen, gaan beide ouders jagen in de omgeving van de burcht.

De vos wordt in een natuurlijk ecosysteem door voedselaanbod en de aanwezigheid van wolven en de andere grotere roofdieren gereguleerd. Daardoor ontstaat er een balans tussen de verschillende soorten. Deze balans is door het uitsterven van vooral de wolf omgeslagen ten gunste van de vos. Daarnaast heeft ook de bestrijding van hondsdolheid geleid tot permanent hogere dichtheden. Hij is nu de toppredator in Nederland.