Bruine beer

  • Bruine beer

Tot omstreeks de twaalfde eeuw leefde de bruine beer in Nederland. Het probleem van samen leven met roofdieren als de beer, maar ook wolf en lynx ontstond pas nadat de mens vee bij huis ging houden, en overstapte van een leefwijze als jager-verzamelaar naar landbouwer en zich daarvoor vestigde in permanente dorpjes. De maatschappij is sterk veranderd, terwijl de leefwijze van de beer hetzelfde is gebleven. Het is daarom nog maar de vraag is of de beer in Nederland en omliggende grensgebieden wil leven? Wel zien we een duidelijk opmars van de beer in grote delen van Europa. De beer vervult een belangrijke rol in het ecosysteem en verdient daarom als hij Nederland betreedt een kans.

De bruine beer is een omnivoor en leeft van bosvruchten als bramen en bosbessen, maar ook gras, jonge hoefdieren,vis, kadavers en insectenlarven staan op zijn menu. Door dit brede voedselpakket is er voor een beer altijd wat te eten te vinden. In Europese landen waar de beer in het wild leeft kan hij een probleem vormen doordat ze naar voedsel zoeken in steden. Eten zoeken in een vuilnisbak is namelijk gemakkelijker dan uren lang de wildernis afstruinen.