Wisent

De wisent of Europese bizon behoort tot de runderachtigen Hij heeft een slanke bouw, hogere rug, korte horens en een kastanjebruine vacht. Wisenten zijn goed aangepast aan een bosrijke omgeving en zijn zogenoemde intermediate feeders. ’s Zomers verschijnt bij de stieren een baard aan keel, hals en kin en een brede haardos bij het achterhoofd. Dit wordt bronstmanen genoemd. Een stier kan wel 1100 kg zwaar worden en kan een schofthoogte bereiken van ruim 2 meter hoog. Koeien wegen 350 tot 600 kg en worden ongeveer 1,75 meter hoog. Hiermee is de Wisent het grootste nog levende landzoogdier in Europa!

Begin 20ste eeuw stierf de wisent in het wild uit. Door fokprogramma’s vanuit dierentuinen kon de soort in 1952 opnieuw in het wild worden uitgezet, in de bossen van Białowieza in oost Polen. Wereldwijd leven er nu ongeveer 4200 wisenten, in het wild, semi wild of in gevangenschap. Door lokale trots of om schade aan de bosbouw te voorkomen worden veel populaties ’s winters bijgevoerd. Van echte wilde populaties is dan ook nog nauwelijks sprake. Nieuw onderzoek zal ons de komende jaren nog veel leren over het echte natuurlijke gedrag van deze soort.

Wisenten in Nederland

In het 200 ha grote Kraansvalk, onderdeel van de Kennemerduinen, is in het voorjaar van 2007 een groep wisenten uitgezet. Hier vind een proef plaats, begeleid met wetenschappelijk onderzoek. In dit project werken FREE Nature, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Stichting Duinbehoud, ARK en Stichting Kritisch Bosbeheer samen. Zij willen kennis en ervaring opdoen met wisenten in de Nederlandse situatie, hun voedselstrategie zonder bijvoeren en hun effect op het duinlandschap, dynamiek en duinvegetatie. Naast de interactie tussen wisent en landschap kijken de onderzoekers naar het samengaan met andere aanwezige grazers en met menselijke bezoekers. De praktijkervaringen kunnen gebruikt worden voor toekomstige herintroductie in binnen- of buitenland.

Kijk op de projectwebsite voor meer informatie. Het Kraansvlak is afgesloten voor publiek, wel zijn er enkele uitkijkpunten en vinden er excursie onder begeleiding plaats.