Natuurlijke begrazing

Ooit kwamen in West-Europa tienduizenden plant- en diersoorten voor. Dit was mede te danken aan de aanwezigheid van herten, paarden, zwijnen, runderen en hun voorlopers. Die natuurlijke begrazing droeg bij aan het bestaan van graslanden, ruigtes, struwelen, bossen en alle overgangen daartussen.

Deze landschappen hebben vrijwel overal het veld moeten ruimen voor een versnipperde lappendeken van weilanden, akkers en productiebossen. Grote grazers zijn tot huisvee gemaakt, de wilde voorgangers verdreven tot in de uithoeken van Europa of uitgeroeid. Daardoor verdween de ecologische samenhang in het landschap.

Door grote grazers terug te brengen, wordt de ecologische samenhang van gebieden hersteld en treden allerlei processen weer in werking. En dat zorgt voor een verrijking van het ecosysteem.