Flagship species 

Niet alleen de grote dieren, de zogenoemde megafauna, speelt een belangrijke rol in het systeem. Ook kleinere soorten kunnen in belangrijke mate het landschap vormen of de gezondheid van het systeem bepalen. Soorten als bever en otter zijn hier goede voorbeelden van. Soorten als korhoen, zeearend of vale gier kunnen dan weer uitstekende publiekstrekkers zijn, iets wat het draagvlak van de natuur alleen maar vergroot. FREE Nature zet zich in voor het herstellen van Europese ecosystemen. Naast de grote grazers en roofdieren, kunnen ook andere soorten een hele belangrijke rol vervullen.

Onder andere de volgende soorten kunnen een voorbeeldfunctie vervullen in het herstel van natuurlijke ecosystemen: